Matematika(Page 29)

Pravila deljivosti Kada je neki broj deljiv sa 2? Svaki paran broj je deljiv sa 2, tj ako se broj završava sa 0, 2, 4, 6 ili 8.   Na primer: 34, 68, 22 su deljivi sa 2, dok 33, 67 i 21 nisu deljivi sa 2. Kada je neki broj deljiv sa 3? Broj […]

back to top