MatematikaVisina trougla i ortocentar

Visina trougla i ortocentar

Obrada - Visina trougla i ortocentar

Visina trougla je duž čija je jedna krajnja tačka teme trougla, a druga podnožje normale spuštene iz tog temena na pravu određenu naspramnom stranicom.

Sve prave koje sadrže visine trougla se seku u jednoj tački koju nazivamo ortocentar i obeležavamo sa H.

Za ortocentar važi:

  • Ortocentar oštrouglog trougla pripada unutrašnjosti trougla.
  • Ortocentar pravouglog trougla je teme pravog ugla.
  • Ortocentar tupouglog trougla se nalazi van trougla.

Zadaci za vežbanje

1. Konstruiši trougao ABC sa stranicom AB 4cm i uglovima α=60º и β=75º. Nakon toga odredi ortocentar tog trougla.

2. Konstruiši pravougli trougao čije su katete 3cm i 4cm i odredi njegov ortocentar.

3. Konstruiši jednakostranični trougao obima 18cm i odredi njegov ortocentar.

4. Konstruiši jednakokraki trougao čiji je krak 6cm i ugao između krakova 45º. Odredi ortocentar tog trougla.

5. Konstruiši jednakokraki trougao čiji je spoljašnji ugao 75º, a najduža stranica 7cm. Odredi ortocentar tog trougla.

back to top