MatematikaCentar upisane kružnice

Centar upisane kružnice

Obrada - Centar upisane kružnice

Upisana kružnica u trougao je kružnica koja dodiruje sve tri stranice tog trougla.

Centar upisane kružnice je tačka preseka simetrala uglova trougla.

Centar upisane kružnice je kod svakog trougla u unutrašnjoj oblasti trougla.

Zadaci za vežbanje

1. Konstruisati jednakostraničan trougao stranice 7 cm, a zatim odrediti centar upisane kružnice u taj trougao i nacrtati upisanu kružnicu.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top