MatematikaCentar opisane kružnice

Centar opisane kružnice

Obrada - Centar opisane kružnice

Opisana kružnica oko trougla je kružnica koja sadrži sva tri temena tog trougla.

Centar opisane kružnice je tačka preseka simetrala stranica.

 

Kod oštrouglog trougla je u trouglu, kod pravouglog na sredini hipotenuze, dok je kod tupouglog trougla van trougla.

Zadaci za vežbanje

1. Konstruisati jednakostraničan trougao stranice 7 cm, a zatim opisati kružnicu oko njega.

2. Konstruisati jednakokraki trougao kraka 8 cm i osnovice 5 cm, a zatim opisati kružnicu oko njega.

3. Visina jednakostraničnog trougla je h = 6cm. Odredi poluprečnik opisane kružnice trougla.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top