MatematikaSabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja

Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja

Zadaci za vežbanje - Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja

1. Izračunaj:

196 + 6 = __________

297 + 8 = __________

496 + 5 = __________

789 + 3 = __________

696 + 7 = __________

894 + 9 = __________

198 + 6 = __________

298 + 5 = __________

593 + 8 = __________

397 + 8 = __________

2. Izračunaj:

199 – 7 = __________

205 – 8 = __________

184 – 8 = __________

506 – 9 = __________

802 – 5 = __________

301 – 3 = __________

142 – 7 = __________

313 – 5 = __________

901 – 6 = __________

503 – 9 = __________

3. Upiši broj koji nedostaje:

105 – ___ = 98

403 – ___ = 399

236 + ___ = 241

308 + ___ = 312

516 – ___ = 508

377 + ___ = 383

401 – ___ = 397

903 – ___ = 895

422 + ___ = 430

838 + ___ = 841

4. Upiši znak >, < ili = 

307 – 8 ____ 301

244 – 5 ____ 241

498 + 6 ____ 502

503 – 6 ____ 497

609 + 5 ____ 613

5. Upiši znak >, < ili = 

702 – 3 ____ 704 – 8

204 + 1 ____ 198 + 8

803 – 5 ____ 799 + 4

108 – 5 ____ 105 + 3

402 – 7 ____ 389 + 7

6. Marko je kupio 295 kilograma kupusa, a Milan 7 kilograma više. Koliko je kilograma kupusa kupio Milan?

7. Marija ima 302 dinara, a Ana 8 dinara više. Koliko dinara ima Ana?

8. Nikola i Marko su proveli leto radeći na malinjaku kod svog dede. Nikola je nabrao 725 kilograma malina, a Marko je nabrao 9 kilograma više. Koliko je kilograma malina nabrao Marko?

9. Tokom čitave sezone Mančester Junajted je postigao 112 golova, a Liverpul je postigao 7 golova više. Koliko golova je postigao Liverpul?

10. Vuk i Filip su igrali Fortnite tokom raspusta. Vuk je pobedio u 187 partija, a Filip u 4 partije više. U koliko partija je pobedio Filip?

11. Marija i Ana su sakupljale sličice kako bi popunile album. Marija je sakupila 231 sličicu, a Ana je sakupila 6 sličica više. Koliko je sličica sakupila Ana?

back to top