Konstrukcija trougla

Obrada - Konstrukcija trougla

Zadaci za vežbanje

1. Konstruisati trougao △ABC ako su dati uglovi α, β i njegov obim.

2. Konstruisati trougao △ABC ako su date tačke D, E i F koje su podnožja visina datog trougla.

3. Konstruisati trougao △ABC ako su mu dati stranica c, duž a-b i ugao α−β.

4. Konstruisati trougao △ABC ako su mu dati stranica a, visina ha i ugao α.

5. Konstruisati trougao △ABC ako su mu dati stranica a, težišna duž ta i visina ha.

6. Konstruisati trougao △ABC ako su mu date težišna duž ta i visine hi hb  .

back to top