Romb je četvorougao kojem su sve stranice jednake, naspramne stranice paralelne i naspramni uglovi jednaki. Kako se izračunava obim romba, a kako se dobija površina romba?

back to top