MatematikaPravougaonik

Pravougaonik

Obrada - Pravougaonik

Pravougaonik je četvorougao kojem su naspramne stranice jednake i svi uglovi pravi.

Obim pravougaonika jednake je zbiru dužina svih stranica pravougaonika.

Površina pravougaonika jednaka je proizvodu dužina njegovih susednih stranica.

Dijagonale pravougaonika se polove.

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj obim pravougaonika čije su stranice 48 cm i 96 cm.

2. Kolika je dužina fudbalskog igrališta, ako je njegova širina 45m, a obim 300m?
3. Izračunaj obim pravougaonika čije su stranice 1m 20cm i 6dm.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top