MatematikaPovršina trapeza

Površina trapeza

Obrada - Površina trapeza

Trapez je četvorougao sa jednim parom paralelnih stranica.

Paralelne stranice se nazivaju osnovice.

Normalno rastojanje između paralelnih stranica je visina trapeza.
Površina trapeza sa visinom h i osnovicama a i b jednake je proizvodu srednje linije trapeza i visine.

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj površinu trapeza čije su osnovice 17cm i 13cm, a visina 9cm.

2. Izračunaj površinu trapeza čije su osnovice 15cm i 11cm, a visina 6cm.

3. Kolika je dužina srednje linije, a kolika površina trapeza, čije su osnovice 24cm i 20cm a visina 9cm?
4. Površina jednog trapeze je 133m2. Njegova visina je 13,3m. Ako je jedna osnovica 5,6m, kolika je druga?

5. Ako je u jednom trapezu gornja osnovica 82mm, srednja linija 96mm i visina 5cm. Kolika je površina, kolika je donja osnovica?

6. Izračunaj dužinu srednje linije trapeza ako su date osnovice a=45cm i b=55cm.
7. Dužina osnovice pravouglog trapeza su 23cm i 13cm, a normalni krak je dužine 4cm. Izračunaj površinu trapeza.
8. Duža osnovica trapeza je 12cm, a visina je 6cm. Ako je površina tog trapeza 72cm2 , kolika je druga osnovica?

9. Ako je jedna osnovica trapeza 4,2cm a srednja linija 6,9cm, izračunaj drugu osnovicu trapeza.

10. Odredi visinu trapeza ako je srednja linija 15cm a površina 330cm2 .

11. U koordinatnom sistemu nacrtaj tačke A(2,-3), B(6,-3) i C(4,3). Odredi koordinate tačke D tako da ABCD bude pravougli trapez(AB||CD) i izračunaj površinu tog trapeza.

12. U koordinatnom sistemu nacrtaj tačke A(-1,-3), B(6,-3) i C(4,3). Odredi koordinate tačke D tako da ABCD bude jednakokraki trapez trapez(AB||CD) i izračunaj površinu tog trapeza.

13. Nacrtaj kvadrat ABCD stranice 8cm. Na stranici AB nacrtaj tačke L, M, i N koje dele tu stranicu na 4 jednaka dela. Izračunaj povrčinu trapeza ALCD.

14. Površina trapeza je 36cm2 , a visina 8cm. Izračunaj osnovice tog trapeza ako je jedna 2 puta veća od druge.

15. Površina trapeza je 56cm2, jedna osnovica je a=10, a druga je b=0,4a. izračunaj visinu tog trapeza. 

16. Izračunaj površinu pravouglog trapeza čije su osnovice 15cm i 5cm a oštar ugao 45º.

17. Površina jednakokrakog trapeza je 256 cm2. Ako su dužine njegovih osnovica 20 i 12 cm, odredi visinu trapeza.
18. Kolika je dužina srednje linije, a kolika površina trapeza, čije su osnovice 24 cm i 20 cm a visina 9 cm?
19. Površina jednog trapeze je 133 m2. Njegova visina je 13,3 m. Ako je jedna osnovica 5,6 m, kolika je druga?
20. Ako je u jednom trapezu gornja osnovica 82 mm, srednja linija 96 mm i visina 5 cm. Kolika je površina, kolika je donja osnovica?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top