Površina trapeza

Obrada - Površina trapeza

Trapez je četvorougao sa jednim parom paralelnih stranica.

Paralelne stranice se nazivaju osnovice.

Normalno rastojanje između paralelnih stranica je visina trapeza.
Površina trapeza sa visinom h i osnovicama a i b jednake je proizvodu srednje linije trapeza i visine.

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj površinu trapeza čije su osnovice 17cm i 13cm, a visina 9cm.

2. Izračunaj površinu trapeza čije su osnovice 15cm i 11cm, a visina 6cm.

3. Kolika je dužina srednje linije, a kolika površina trapeza, čije su osnovice 24cm i 20cm a visina 9cm?
4. Površina jednog trapeze je 133m2. Njegova visina je 13,3m. Ako je jedna osnovica 5,6m, kolika je druga?

5. Ako je u jednom trapezu gornja osnovica 82mm, srednja linija 96mm i visina 5cm. Kolika je površina, kolika je donja osnovica?

back to top