MatematikaKonstrukcija paralelograma

Konstrukcija paralelograma

Zadaci za vežbanje

1. Konstruisati paralelogram čije su stranice 5cm i 7cm, a ugao između njih je 30º

2. Konstruisati romb čije su dijagonale 6cm i 8cm.

3. Konstruisati paralelogram čije su stranice 4cm i 5cm, a ugao između njih 60º

4. Konstruisati kvadrat dijagonale 6cm.

5. Konstruisati romb čija je stranica 5cm, a oštar ugao 30º

6. Konstruiši pravougaonik ako je stranica AB = 5 cm, a dijagonala AC = 7 cm.

7. Konstruiši kvadrat obima 16 cm.

8. Konstruiši paralelogram čije su dijagonale 5 cm i 7 cm, a ugao koje one zaklapaju 60º.

9. Konstruiši kvadrat čiji je prečnik opisane kružnice 4 cm.

10. Konstruiši romb stranice 5 cm i ugla 𝜶 = 30º.

11. Konstruiši romb dijagonale 7 cm i ugla 𝜶 = 45º.

12. Konstruiši pravougaonik dijagonale 8 cm ako je ugao između dijagonala 45º.

13. Konstruiši paralelogram kome je dijagonala d1 = 6 cm, d2 = 5 cm, a ha = 2 cm.

14. Konstruiši deltoid kod koga je a = 3 cm, dijagonale d1 = 5 cm i d2 = 7 cm.

15. Konstruiši pravougli trapez kome je a = 5 cm, b = 4 cm i h = 3 cm.

16. Konstruiši jednakokraki trapez kome je a = 5 cm, h = 4 cm, a 𝜶 = 60º.

17. Konstruiši trapez kome je a = 6 cm, c = 5 cm, a uglovi 𝜶 = 75º i β = 45º 

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top