Konstrukcija paralelograma

Zadaci za vežbanje

1. Konstruisati paralelogram čije su stranice 5cm i 7cm, a ugao između njih je 30º

2. Konstruisati romb čije su dijagonale 6cm i 8cm.

3. Konstruisati paralelogram čije su stranice 4cm i 5cm, a ugao između njih 60º

4. Konstruisati kvadrat dijagonale 6cm.

5. Konstruisati romb čija je stranica 5cm, a oštar ugao 30º

back to top