MatematikaPovršina kombinovanih geometrijskih oblika

Površina kombinovanih geometrijskih oblika

Zadaci za vežbanje

1. Na zemljištu kvadratnog oblika, čija je strana 40m, sazidana je kuća oblika pravougaonika dužine 9m i širine 6m. Kolika je površina zemljišta preostala za dvorište?
2. U pravougaonik dužine 8cm i širine 6cm ucrtan je drugi pravougaonik čije su stranice na rastojanju 1cm od stranica prvog pravougaonika. Za koliko je površina prvog pravougaonika veći od površine drugog?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top