Površina kombinovanih geometrijskih oblika

Zadaci za vežbanje

1. Na zemljištu kvadratnog oblika, čija je strana 40m, sazidana je kuća oblika pravougaonika dužine 9m i širine 6m. Kolika je površina zemljišta preostala za dvorište?
2. U pravougaonik dužine 8cm i širine 6cm ucrtan je drugi pravougaonik čije su stranice na rastojanju 1cm od stranica prvog pravougaonika. Za koliko je površina prvog pravougaonika veći od površine drugog?
back to top