Romb

Obrada - Romb

Romb je četvorougao kojem su sve stranice jednake, naspramne stranice paralelne i naspramni uglovi jednaki.

Romb je paralelogram tako da ima sve osobine paralelograma
Dijagonale romba su normalne i polove njegove uglove.
Preśek dijagonala romba je centar opisane i upisane kružnice.

Površinu romba izračunavamo kao i površinu bilo kog drugog paralelograma, tj P = aᐧha

Površinu romba možemo izračunati i ako znamo dijagonale romba. U tom slučaju P = (d1ᐧd2)/2

Zadaci za vežbanje

1. Dijagonale romba su 10 i 24 cm. Kolike su mu stranice? Izračunaj obim romba.
2. Kolika je površina romba čija je stranica duga 10 cm, a jedna mu je dijagonala duga 16 cm?
3. Kolika je površina romba čije su dijagonale duge 20 cm i 24 cm?
4. Izračunaj obim romba čije su dijagonale 50cm i 48cm.
5. Izračunaj površinu romba čija je dijagonala 10cm a stranica 12cm.
6. Izračunaj površinu romba stranice dužine 17 cm i jedne dijagonale duzine 30cm.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top