MatematikaVrste uglova

Vrste uglova

Obrada

Uglovi mogu biti konveksni (uglovi od 0 do 180º) ili nekonveksni (veći od 180º, a manji od 360º)

Konveksni uglovi se dele na:

  • Oštre uglove – uglovi manji od 90º
  • Prave uglove – uglovi koji su tačno 90º
  • Tupe uglove – uglovi veći od 90º

Dve poluprave koje se nalaze na isto pravoj određuju opružni ugao, tj ugao koji ima tačno 180º.

Ugao koji ima 360º naziva se pun ugao.

Uglovi koji nastaju presekom dve prave se dele na:

  • Susedne uglove – uglovi koji imaju jedno zajedničko teme i jedan zajednički krak
  • Unakrsne uglove – uglovi koji su jednaki, imaju zajedničko teme, a kraci su različite poluprave, a oblasti nemaju zajedničkih tačaka.

Suplementni uglovi su uglovi čije je zbir jednak 180º.

Komplementni uglovi su uglovi čije je zbir jednak 90º.

Ukoliko su uglovi susedni i suplementni nazivaju se uporedni uglovi.

Zadaci za vežbanje

1. Nacrtaj ugao AOB koji je tup.

2. Nacrtaj ugao POQ koji je oštar.

3. Nacrtaj ugao MON koji je prav.

4. Napiši na crtici pored da li je ugao konveksan ili nekonveksan:

45º = ________________________________

99º = ________________________________

190º = ________________________________

132º = ________________________________

275º = ________________________________

back to top