MatematikaJednačine i nejednačine – zadaci za 4. razred

Jednačine i nejednačine – zadaci za 4. razred

Zadaci za vežbanje

1. Reši jednačine:

4328 + x = 9843

x – 58653 = 4908

33874 – x = 6653

2. Umanjenik je 15735, a razlika je 8345. Izračunaj umanjilac i proveri rešenje.
3. U pekaru je iz mlina donetu 12325 kilograma brašna. Koliko je doneto brašna dan kasnije, ako je nakon toga ukupno u pekari bilo 23987 kilograma brašna?
4. Reši nejednačine:
6930 + x < 8475

7345 – x > 1587

5. Kada od nepoznatog broja oduzmeš 3893, razlika će biti veća od 850. Postavi nejednačinu i odredi njen skup rešenja.
6. Reši jednačinu: Х + 835 – 142 = 16457
7. Reši jednačinu: Х – 2067 + 3167 = 4362
8. Od kog broja treba oduzeti 33783 da bi se dobio broj 33259?

9. Od kog broja treba oduzeti 78284 da bi se dobio broj 43908?

10. Koji broj treba oduzeti od broja 69053 da bi se dobio broj 25919?

11. Koji broj treba oduzeti od broja 314258 da bi se dobio broj 190013?

12. Koji broj treba dodati broju 35907 da bi se dobio broj 48294?

13. Koji broj treba dodati broju 13583 da bi se dobio broj 254796?

14. Od kojih brojeva se može oduzeti broj 32897 da bi se dobio broj veći od 35213?

15. Od kojih brojeva se može oduzeti broj 24376 da bi se dobio broj veći od 42789?

16. Od kojih brojeva se može oduzeti broj 12385 da bi se dobio broj manji od 23902?

17. Od kojih brojeva se može oduzeti broj 63181 da bi se dobio broj manji od 13807?

18. Koji brojevi se mogu oduzeti od broja 37123 da bi se dobio veći broj od broja 12951?

19. Koji brojevi se mogu oduzeti od broja 80301 da bi se dobio veći broj od broja 48377?

20. Koji brojevi se mogu oduzeti od broja 189403 da bi se dobio veći broj od broja 72002?
21. Kojim brojevima se može dodati broj 12894 da bi se dobio broj veći od 89290?
22. Kojim brojevima se može dodati broj 45235 da bi se dobio broj manji od 61173?

23. Pronađi sva rešenja nejednačine:

(43425 – x) + 12513 ≥ 28902

24. Pronađi sva rešenja nejednačine: (56109 – x) + 42993 ≤ 50048
25. U jednoj od dve kutije je bilo 4935 klikera. Kada je deci u školama podeljeno 7205 klikera, ostalo je još 2054 klikera. Koliko je bilo klikera u drugoj kutiji?
26. Koje sve brojeve možeš umanjiti za 4817 da dobiješ razliku veću od najvećeg četvorocifrenog broja?
27. Kada od 61318 oduzmeš neki broj dobićeš razliku koja je manja od zbira brojeva 27903 i 13518. Odredi skup rešenja nejednačine.

Dodatni zadaci za vežbanje - 4. razred

back to top