MatematikaSabiranje – zadaci za 4. razred

Sabiranje – zadaci za 4. razred

Zadaci za vežbanje

1. Zbir brojeva 1826 и 2512 umanji za 1749

2. Zbir brojeva 3283 и 4257 umanji za 4936

3. Zbir brojeva 42878 и 35913 umanji za 28765

4. U silosu se nalazilo 54829 kilograma žita, a zatim je dodato još 17298 kilograma. Koliko kilograma žita je nakon toga bilo u silosu?

5. Film Supermen 3 je u bioskopima prve nedelje prikazivanja gledalo 28976 gledalaca. Naredne nedelje film je gledalo još 36584 gledalaca, a nedelje nakon toga još 32873 gledalaca. Koliko je gledalaca ukupno gledalo film u prve tri nedelje prikazivanja?

6. Marko je imao 6 324 dinara.Baka mu je dala 726 dinara, a mama 829 dinara . Koliko Marko ima sad dinara?

7.Tadija je imao 2830 dinara. Za rođendan je dobio još 5980 dinara. Koliko sad ima dinara?

8. Kilogram jabuka košta 850 dinara. Kilogram banana košta 769 dinara. Koliko koštaju kilogram jabuka i kilogram banana zajedno?

9. Izračunaj: 2205327526 + 65243566

10. Izračunaj: 505267699 + 54542987
11. Zbiru najvećeg i najmanjeg četvorocifrenog broja dodaj broj 7294.

12. Zbiru najvećeg i najmanjeg četvorocifrenog broja dodaj broj 3125.

13. Zbiru najvećeg trocifrenog i najvećeg parnog četvorocifrenog broja dodaj broj 8109.

14. Saberi dva najveća parna četvorocifrena broja.

15. Fabrika košulja je u junu proizvela 30874 košulje, a u julu 2018 košulje više nego u junu. Koliko je ukupno košulja proizvedeno u toku ta dva meseca?

16. Marko je sakupio 21356 eura za kupovinu stana. Od roditelja je dobio 13455 eura. Koliko sada ima na računu?

Dodatni zadaci za vežbanje - 4. razred

back to top