MatematikaZavisnost razlike od promene umanjenika i umanjioca

Zavisnost razlike od promene umanjenika i umanjioca

Zadaci za vežbanje

1. Kako će se promeniti razlika dva broja ako umanjenik povećamo za 10?

2. Kako će se promeniti razlika dva broja ako umanjenik smanjimo za 60?

3. Kako će se promeniti razlika dva broja ako umanjilac povećamo za 75?
4. Kako će se promeniti razlika dva broja ako umanjilac smanjimo za 32?

5. Kako će se promeniti razlika dva broja ako i umanjenik i umanjilac povećamo za 80?

6. Ako znamo da je a – b = 1000, izračunaj:
(a + 270) – b = ______________________________
(a – 690) – b = ______________________________
a – (b + 180) = ______________________________
a – (b – 360) = ______________________________
(a – 50) – (b – 50) = ______________________________
(a + 300) – (b + 120) = ______________________________

(a – 100) – (b – 160) = ______________________________

(a – 200) – (b + 300) = ______________________________
(a + 600) – (b – 600) = ______________________________

Dodatni zadaci za vežbanje - 4. razred

back to top