MatematikaZavisnost razlike od promene umanjenika i umanjioca

Zavisnost razlike od promene umanjenika i umanjioca

Obrada

Promena umanjenika

Za koliko uvećamo umanjenik, za toliko će se uvećati i razlika, odnosno za koliko umanjimo umanjenik, za toliko će se umanjiti i razlika.

Promena umanjioca

Za koliko uvećamo umanjilac, za toliko će se umanjiti razlika, odnosno za koliko umanjimo umanjilac, za toliko će se uvećati i razlika (dešava se suprotno).
Ako i umanjenik i umanjilac povećamo ili umanjimo za isti broj, razlika se neće promeniti.

Zadaci za vežbanje

1. Kako će se promeniti razlika dva broja ako umanjenik povećamo za 10?

2. Kako će se promeniti razlika dva broja ako umanjenik smanjimo za 60?

3. Kako će se promeniti razlika dva broja ako umanjilac povećamo za 75?
4. Kako će se promeniti razlika dva broja ako umanjilac smanjimo za 32?

5. Kako će se promeniti razlika dva broja ako i umanjenik i umanjilac povećamo za 80?

6. Ako znamo da je a – b = 1000, izračunaj:
(a + 270) – b = ______________________________
(a – 690) – b = ______________________________
a – (b + 180) = ______________________________
a – (b – 360) = ______________________________
(a – 50) – (b – 50) = ______________________________
(a + 300) – (b + 120) = ______________________________

(a – 100) – (b – 160) = ______________________________

(a – 200) – (b + 300) = ______________________________
(a + 600) – (b – 600) = ______________________________

7. Upiši odgovarajući broj koji nedostaje:

550 – 120 = 430
(550 + ___ ) – 120 = 500

(550 – ___ ) – 120 = 400

550 – (120 + ___) = 350

550 – (120 – ___) = 480

8. Upiši odgovarajući broj koji nedostaje:

770 – 205 = 565

(770 + ___ ) – 205 = 620

(770 – ___ ) – 205 = 500

770 – (205 + ___) = 450

770 – (205 – ___) = 700

9. Primeni svojstvo stalnosti razlike da bi izračunao vrednost izraza:

502 – 202 = (502 – __) – (202 – ___) = ____ – ____ = _____

349 – 199 = 

739 – 379 = 

672 – 292 = 

453 – 173 = 

10. Primeni svojstvo stalnosti razlike da bi izračunao vrednost izraza:

303 – 103 = 

529 – 299 = 

659 – 489 = 

352 – 172 = 

817 – 587 = 

Dodatni zadaci za vežbanje - 4. razred

back to top