MatematikaSabiranje i oduzimanje – zadaci za 4. razred

Sabiranje i oduzimanje – zadaci za 4. razred

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

a) 7286 + 1289 =

b) 3214 + 2762 =

c) 4719 + 3893 =

d) 5256 + 1296 =

e) 2782 + 3097 =

2. Saberi brojeve:

a) 967 + 8709 =

b) 4008 + 3078 =

c) 3907 + 2695 =

d) 1098 + 8353 =

e) 4907 + 4267 =

3. Broj 6498 uvećaj za 1094.

4. Koji broj se dobije ako se broj 39038 sabere sa brojem 3407?

5. Izračunaj zbir brojeva 4980 i 2897.

6. Koji broj je za 6385 veći od broja 1904?

7. Zbir brojeva 5826 и 2512 uvećaj za 1749

8. Zbir brojeva 5283 и 2267 uvećaj za 3936

9. Zbir brojeva 82878 и 15913 uvećaj za 28765

10. Izračunaj:

a) 3897 – 2164 =

b) 6901 – 3785 =

c) 9071 – 4888 =

d) 1806 – 980 =

e) 7654 – 3456 =

11. Izračunaj razliku brojeva 8732 i 7908.

12. Koji broj je za 3907 manji od broja 8888?

13. Broj 6549 umanji za 964.

14. Koji broj se dobije ako se broj 14367 umanji za 5380?

15. Razliku brojeva 5893 i 3794 uvećaj za 2496.

16. Razliku brojeva 4743 i 2987 uvećaj za razliku brojeva 3167 i 958.

17. U fabrici čokolade naprave u toku prve smene 7564 čokoladnih bananica, a u toku druge smene 756 bananica manje nego u toku prve smene. Koliko bananica naprave u toku obe smene zajedno?

18. Za koliko je zbir brojeva 85217 i 125423 manji od broja 437356?
19. Za koliko je zbir brojeva 73908 i 117398 manji od broja 589294?
20. U magacinu je bilo 100000 litara ulja. Prvog dana je isporučeno prodavnicama 34254 litara ulja, a drugog dana 2985 litara više nego prvog dana. Koliko je litara ulja ostalo u magacinu?
21. U magacinu je bilo 634000 klikera. Zelenih klikera je bila 123987, a plavih je bilo 43219 više of zelenih. Svi ostali klikeri su bili bele boje. Koliko je bilo klikera bele boje u magacinu?
22. Na gradilište treba dopremiti 90000 kg cementa. Robu dovoze tri šlepera. Prvi je dovezao 21974 kg cementa, a drugi 3290 kg manje od prvog. Ako je treći šleper dovezao 11874 kg više cementa od drugog šlepera, koliko je još potrebno cementa dopremiti da bi posao mogao da se završi?
23. Tri automobila su prešla u toku ovog meseca 9342 km. Ako su prvi i drugi automobil zajedno prešli 6328 km, a drugi i treći zajedno 7821 km, koliko kilometara je prešao svaki od tri automobila?

Zadaci za vežbanje sabiranja i oduzimanja

back to top