MatematikaSabiranje i oduzimanje – zadaci za 4. razred

Sabiranje i oduzimanje – zadaci za 4. razred

Zadaci za vežbanje

1. Razliku brojeva 5826 и 2512 uvećaj za 1749

2. Zbir brojeva 5283 и 2267 umanji za 3936

3. Razliku brojeva 82878 и 15913 uvećaj za 28765

back to top