MatematikaZavisnost zbira od promene sabiraka

Zavisnost zbira od promene sabiraka

Obrada

Kakva je zavisnost zbira od promene sabiraka?

Ukoliko se jedan od sabiraka poveća, za toliko koliko se jedan od sabiraka poveća, povećaće se i zbir.

(a + x) + b = (a + b) + x

Ukoliko se jedan od sabiraka smanji, za toliko koliko se jedan od sabiraka smanji, smanjiće se i zbir.

(a – x) + b = (a + b) – x

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj 7320 + 450. Za koliko se zbir promeni, ako prvom sabirku dodamo 230.

2. Izračunaj 3460 + 820. Za koliko se zbir promeni, ako prvom sabirku oduzmemo 140.

3. Izračunaj 2365 + 751. Za koliko se zbir promeni, ako prvom sabirku dodamo 120, a drugom oduzmemo 100.

4. Izračunaj zbir brojeva 1515 i 968. Za koliko se zbir promeni, ako prvom sabirku dodamo 250, a drugom dodamo 135.

5. Izračunaj zbir brojeva 2897 i 1803. Za koliko se zbir promeni, ako prvom sabirku oduzmemo 123, a drugom dodamo 198.

6. Izračunaj zbir brojeva 7047 i 6409. Za koliko se zbir promeni, ako prvom sabirku oduzmemo 489, a drugom oduzmemo 356.

7. Izračunaj zbir brojeva 1829 i 1487. Za koliko se zbir promeni, ako prvom sabirku dodamo 256, a drugom oduzmemo 189.

8. Izračunaj zbir brojeva 3291 i 2007. Za koliko se zbir promeni, ako prvom sabirku dodamo 148, a drugom dodamo 190.

9. Izračunaj zbir brojeva 2698 i 2083. Za koliko se zbir promeni, ako prvom sabirku dodamo 109, a drugom oduzmemo 901.

10. Izračunaj zbir brojeva 3271, 4671 i 2988. Za koliko se zbir promeni, ako prvom sabirku dodamo 156, drugom oduzmemo 734, a trećem sabirku dodamo 387.

Dodatni zadaci za vežbanje - 4. razred

back to top