MatematikaOpštinsko takmičenje iz matematike za 4. razred – zadaci

Opštinsko takmičenje iz matematike za 4. razred – zadaci

Svake godine se održava takmičenje iz matematika u školama širom naše zemlje, kao i svih drugih zemalja. Prvi nivo takmičenja je školsko takmičenje na kom učestvuju svi učenici 4. razreda koji to žele, a na osnovu plasmana i broja osvojenih bodova na školskom takmičenju određuju se učenici koji kasnije učestvuju na opštinskom takmičenju iz matematika na kom se okupljaju najuspešniji učenici iz svih škola sa teritorije opštine.

Opštinsko takmičenje se održava u organizaciji Društva matematičara Srbije. Najčešće se održava u februar mesecu, ali kalendar takmičenja se svake godine menja i objavljuje na sajtu DMS-a.

2024. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2024. godine na teritoriji Srbije

2023. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2023. godine na teritoriji Srbije

2022. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2022. godine na teritoriji Srbije

2021. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2021. godine na teritoriji Srbije

2020. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2020. godine na teritoriji Srbije

2019. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2019. godine na teritoriji Srbije

2018. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2018. godine na teritoriji Srbije

2017. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2017. godine na teritoriji Srbije

2016. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2016. godine na teritoriji Srbije

2015. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2015. godine na teritoriji Srbije

2014. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2014. godine na teritoriji Srbije

2013. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2013. godine na teritoriji Srbije

2012. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2012. godine na teritoriji Srbije

2011. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2011. godine na teritoriji Srbije

2010. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2010. godine na teritoriji Srbije

2009. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2009. godine na teritoriji Srbije

2008. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2008. godine na teritoriji Srbije

2007. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2007. godine na teritoriji Srbije

2006. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2006. godine na teritoriji Srbije

2005. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2005. godine na teritoriji Srbije

2004. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2004. godine na teritoriji Srbije

2003. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2003. godine na teritoriji Srbije

2002. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2002. godine na teritoriji Srbije

2001. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2001. godine na teritoriji Srbije

2000. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 2000. godine na teritoriji Srbije

1999. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 1999. godine na teritoriji Srbije

1998. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 1998. godine na teritoriji Srbije

1997. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 1997. godine na teritoriji Srbije

1996. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 1996. godine na teritoriji Srbije

1995. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 1995. godine na teritoriji Srbije

1994. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 1994. godine na teritoriji Srbije

1993. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 1993. godine na teritoriji Srbije

1992. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 1992. godine na teritoriji Srbije

1991. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 1991. godine na teritoriji Srbije

1990. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 1990. godine na teritoriji Srbije

1989. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 1989. godine na teritoriji Srbije

1988. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 1988. godine na teritoriji Srbije

1987. godina - zadaci za 4. razred

Zadaci za 4. razred sa opštinskog takmičenja održanog 1987. godine na teritoriji Srbije

back to top