MatematikaSabiranje trocifrenog i dvocifrenog broja

Sabiranje trocifrenog i dvocifrenog broja

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

196 + 63 = __________

297 + 82 = __________

496 + 54 = __________

789 + 31 = __________

696 + 73 = __________

894 + 93 = __________

198 + 61 = __________

298 + 52 = __________

593 + 86 = __________

397 + 82 = __________

2. Izračunaj:

199 + 74 = __________

205 + 86 = __________

184 + 88 = __________

506 + 98 = __________

804 + 57 = __________

307 + 36 = __________

142 + 79 = __________

313 + 58 = __________

655 + 67 = __________

533 + 99 = __________

3. Marija ima 366 dinara, a Ana 88 dinara više. Koliko dinara ima Ana?

4. U skladišu prodavnice nameštaja nalazi se 489 stolica. U toku dana u skladište je stiglo još 74 stolice. Koliko sad ima stolica u skladištu?

5. U voćnjaku je zasađeno 358 stabala šljive. Tokom jeseni će biti zasađeno još 89 stabala. Koliko stabala šljive će nakon toga biti u voćnjaku?

back to top