MatematikaOdređivanje nepoznatog umanjenika

Određivanje nepoznatog umanjenika

  1. Odredi nepoznati umanjenik:

a – 35 = 65

x – 54 = 32

x – 127 = 44

x – 98 = 327

b – 138 = 539

2. Odredi nepoznati umanjenik:

x – 521 = 267

x – 212 = 245

x – 631 = 178

x – 345 = 347

x – 219 = 489

3. Marija je imala 845 dinara. Kupila je majci poklon za rođendan. Koliko je imala novca pre toga, ako joj je ostalo 58 dinara?

4. Lazar je imao neku količinu dinara.Kada je potrosio 367 dinara ,ostalo mu je 269 dinara.Koliko je Lazar imao dinara na početku?

5. Aleksa je imao džeparac. Kada mu je tata dao 324 din , imao je 746 dinara. Kada je potrošio 215 dinara ostalo mu je 531 dinar. Koliko je dinara Aleksa imao na početku?

6. Lokalna prodavnica je prodala 323 čokolada, a na policama je ostalo još 578 komada. Koliko je čokolada prodavnica imala na stanju pre prodaje?

7. Ako neki broj umanjimo za 576, razlika će biti 192. Izračunaj taj broj?

8. Koji broj treba umanjiti za 371 da bi se dobio broj 489?

9. Reši jednačinu.

(x-245)+321=729

10. Reši jednačine:

a)  x – (578 + 25) = 166

b)  x – (423 – 178) = 289

11. Koji broj treba umanjiti za najveći neparni broj treće stotine da bi se dobio najmanji broj druge stotine deljiv sa 3?

12. Koji broj treba umanjiti za najveći broj sedme stotine deljiv sa 9 da bi se dobio najmanji parni broj druge stotine?

Dodatni zadaci za vežbanje sabiranja

back to top