MatematikaSabiranje trocifrenih brojeva – jednostavni zadaci za vežbanje

Sabiranje trocifrenih brojeva – jednostavni zadaci za vežbanje

Jednostavni zadaci za vežbanje sabiranja trocifrenih brojeva bez prelaza. Zadaci su namenjeni učenicima 3. razreda osnovnih škola koji po planu i programu sabiranje i oduzimanje trocifrenih brojeva rade pred kraj prvog tromesečja 3. razreda.

1. Sabiranje trocifrenih brojeva bez prelaza

234 + 123 =

125 + 411 =

173 + 122 =

241 + 352 =

328 + 451 =

534 + 322 =

717 + 151 =

466 + 333 =

877 + 111 =

613 + 276 =

2. Sabiranje trocifrenih brojeva sa prelazom

396 + 327 =                                                 

406 + 579 =

697 + 286 =                                               

641 + 256 =

375 + 264 =                                                 

112 + 894 =

654 + 321 =

669 + 367 =

299 + 657 =

487 + 399 =

 

3.Anja  je kupila 2 haljine. Prva je koštala 451 dinar. Druga je koštala 231 dinar. Koliko su ukupno novca koštale haljine?

4. Izračunaj zbir sledbenika broja 368 i broja 259.

5. U cvećari je bilo 478 saksija sa cvećem. U toku dana radnici su doneli još 217 saksija. Koliko je sada saksija u cvećari?

6. Prvi sabirak je broj sa 9 jedinica 9 desetica i 3 stotine. Drugi sabirak je prethodnik broja 320. Koliki je zbir?

7. U magacinu je na početku nedelje bilo 345 vaza. Nakon nekoliko dana dovezeno je još 463 vaze. Koliko je sada vaza u magacinu?

back to top