MatematikaSabiranje trocifrenih brojeva

sabiranje trocifrenih brojeva

Sabiranje trocifrenih brojeva

Jednostavni zadaci za vežbanje sabiranja trocifrenih brojeva bez prelaza. Zadaci su namenjeni učenicima 3. razreda osnovnih škola koji po planu i programu sabiranje i oduzimanje trocifrenih brojeva rade pred kraj prvog tromesečja 3. razreda.

1. Sabiranje trocifrenih brojeva bez prelaza

234 + 123 =

125 + 411 =

173 + 122 =

241 + 352 =

328 + 451 =

534 + 322 =

717 + 151 =

466 + 333 =

877 + 111 =

613 + 276 =

2. Sabiranje trocifrenih brojeva sa prelazom

396 + 327 =                                                 

406 + 579 =

697 + 286 =                                               

641 + 256 =

375 + 264 =                                                 

112 + 894 =

654 + 321 =

669 + 367 =

299 + 657 =

487 + 399 =

 

3.Anja  je kupila 2 haljine. Prva je koštala 451 dinar. Druga je koštala 231 dinar. Koliko su ukupno novca koštale haljine?

4. Izračunaj zbir sledbenika broja 368 i broja 259.

5. U cvećari je bilo 478 saksija sa cvećem. U toku dana radnici su doneli još 217 saksija. Koliko je sada saksija u cvećari?

6. Prvi sabirak je broj sa 9 jedinica 9 desetica i 3 stotine. Drugi sabirak je prethodnik broja 320. Koliki je zbir?

7. U magacinu je na početku nedelje bilo 345 vaza. Nakon nekoliko dana dovezeno je još 463 vaze. Koliko je sada vaza u magacinu?

8. Najmanji trocifreni broj čiji je zbir cifara 21 oduzmi od najvećeg trocifrenog broja čiji je zbir cifara 12.
9. Sastavi najmanji i najveći trocifreni broj od cifara 1, 3, 5 i izračunaj zbir ta dva broja.
10. Izračunaj zbir brojeva 234 i 352 i uvećaj ga za 104.
11. Prvog dana sajma prodato je 325 knjiga, drugog dana je prodato 139 knjiga više nego prvog dana. Koliko je ukupno knjiga prodato tokom oba dana sajma?
12. Ana je prvog dana pročitala 112 strana knjige za lektiru, drugog dana je pročitala 46 strana više nego prvog dana, a trećeg dana je pročitala 22 strane više nego drugog dana. Koliko je strana knjige Ana pročitala tokom ta tri dana?
13. Popuni tabelu:
sabiranje trocifrenih brojeva

Dodatni zadaci za vežbanje sabiranja

back to top