Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100

Sakupili smo za vas veliki broj tekstualnih zadataka iz oblasti “Sabiranje do 100” sa kojom se trećaci sreću već u prvom tromesečju. Veoma je važno da đaci savladaju dobro pravila sabiranja i razumeju tekstualne zadatke ovog tipa kako bi stvorili dobru osnova za kasnije oblasti.

Zadaci

1. Marko se 2 dana spremao za pismeni zadatak iz matematike. U ponedeljak je uradio 24 zadatak, a u utorak je uradio 35 zadataka. Koliko je zadataka Marko uradio dok se spremao za pismeni zadatak iz matematike?

2. Ana danas puni 15 godina. Njena sestra Marija ima 18 godina. Koliko godina zajedno imaju Ana i Marija?

3. Miloš je imao 40 knjiga . Koliko je imao knjiga kada je dobio 39 knjiga?

4. Marija ima 22 bombone . Dobila je 69 bombona. Koliko bombona sada ima Marija?

back to top