MatematikaProsti i složeni brojevi

Prosti i složeni brojevi

Obrada - Prosti i složeni brojevi

Prirodni broj veći od 1 koji je deljiv jedino samim sobom i brojem 1 je prost broj.

Složeni brojevi su prirodni brojevi veći od 1 koji nisu prosti.

Broj 2 ima dva delioca: 1 i 2. To znači da je broj 2 prost broj.

Broj 3 ima dva delioca: 1 i 3. To znači da je broj 3 prost broj.

Broj 4 ima tri delioca: 1, 2 и 4. To znači da broj 4 nije prost broj, što znači da je broj 4 složen broj.

Broj 5 ima dva delioca: 1 i 5. To znači da je 5 prost broj.

Prosti brojevi su 2, 3, 5, 7, 11, 13,….

Npr: 

3 je prost broj jer je deljiv samo sa 1 i 3.

5 je prost broj jer je deljiv samo sa 1 i 5. 

4 je složen broj jer je pored 1 i 4 deljiv i sa brojem 2.

Broj 1 ima specijalni status i ne smatra se ni prostim ni složenim, već se skup prirodnih brojeva deli na proste, složene brojeve i broj 1.

Zadaci za vežbanje

1. Da li su sledeći brojevi prosti ili složeni?

a) 6

b) 7

c) 9

d) 17

e) 27

2. Napiši prvih 10 prostih brojeva.

3. Koliko parnih prostih brojeva postoji?

4. Da li su sledeći brojevi prosti?

a) 63

b) 36

c) 31

d)73

e) 45

5. Nabroj sve proste brojeve veće od 30 i manje od 50.

6. Koliko ima prostih brojeva?

7. Koliko ima složenih brojeva?

8. Da li zbir tri prosta broja može biti 100? Obrazloži odgovor.
9. Odredi sve proste brojeve koji se razlikuju za 66.
10. Da li proizvod tri prosta broja uvećan za 1 može biti prost broj?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top