Prosti i složeni brojevi

Obrada - Prosti i složeni brojevi

Prirodni broj veći od 1 koji je deljiv jedino samim sobom i brojem 1 je prost broj.

Složeni brojevi su prirodni brojevi veći od 1 koji nisu prosti.

Npr: 

3 je prost broj jer je deljiv samo sa 1 i 3.

5 je prost broj jer je deljiv samo sa 1 i 5. 

4 je složen broj jer je pored 1 i 4 deljiv i sa brojem 2.

Broj 1 ima specijalni status i ne smatra se ni prostim ni složenim, već se skup prirodnih brojeva deli na proste, složene brojeve i broj 1.

Zadaci za vežbanje

1. Da li su sledeći brojevi prosti ili složeni?

a) 6

b) 7

c) 9

d) 17

e) 27

2. Napiši prvih 10 prostih brojeva.

3. Koliko parnih prostih brojeva postoji?

4. Da li su sledeći brojevi prosti?

a) 63

b) 36

c) 31

d)73

e) 45

5. Nabroj sve proste brojeve veće od 30 i manje od 50.

back to top