MatematikaPovršina trougla

Površina trougla

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj površinu trougla ako mu je jedna stranica 3 cm, a visina na tu stranicu 5cm.

2. Izračunaj površinu pravouglog trougla ako su mu katete dužine 0.7 dm i 17 cm.

3. Izračunaj površinu pravouglog trougla ako mu je hipotenuza 15 cm, a visina koja odgovara hipotenuzi 11 cm.

4. Površina trougla je 63 cm2. Kolika je visina koja odgovara stranici tog trougla dužine 7 cm?
5. Površina pravouglog trougla je 90 cm2. Kolika je jedna kateta ako je druga kateta 9 cm?

6. Izračunati površinu pravouglog trougla ako je dužina visine koja odgovara hipotenuzi 5 cm, a težišna duž koja odgovara hipotenuzi 6 cm.

7. Osnovica jednakokrakog trougla je 8 cm, a njegova površina je 12 cm2. Koliki je obim tog trougla ako je visina koja odgovara kraku 6cm.

8. Obim jednakokratkog trougla je 18cm, a dužina kraka je 5cm. Ako je visina koja odgovara osnovici 4 cm, odredi površinu tog trougla.

9. Obim jednakokratkog trougla je 32cm. Krak je 2cm veći od osnovice, a visina koja odgovara osnovici je 8cm. Izračunati površinu tog trougla.

10. Kolika je površina jednakokrakog trougla čiji je krak 6,5cm a visina koja odgovara kraku 4cm?
11. Osnovica jednakokrakog trougla je 2,4m a visina koja joj odgovara 3m. Kolika je dužina kraka ako je visina koja mu odgovara 1,8m?
12. Ako je u trouglu visina za 2dm veća od stranice kojoj odgovara, a ukupna dužina im je 12dm, odredi površinu tog trougla.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top