MatematikaOduzimanje trocifrenih brojeva

Oduzimanje trocifrenih brojeva

1. Izračunaj vrednost izraza:

225 – 100 =

433 – 320 =

565 – 411 =

354 – 134 =

877 – 522 =

2. Izračunaj:

985 – 145 =

754 – 322 =

158 – 136 =

599 – 254 =

683 – 371 =

3. Marko skuplja sličice fudbalera. Da bi popunio album treba da sakupio 467 sličica, a do sad je sakupio 156 sličica. Koliko sličica još treba da sakupi da bi popunio album?

4. Marija želi da kupi knjigu koja košta 720 dinara. Marija je uštedela 350 dinara do sada. Koliko novca mora još da uštedi da bi mogla da kupi knjigu koju želi?

5. Izračunaj:

713 – 189 =

354 – 278 =

603 – 434 =

527 – 286 =

920 – 565 =

6. U magacinu je bilo 805 bicikli. Koliko je ostalo bicikli u magacinu nakon što su radnici odvezli 168 bicikli u prodavnice širom zemlje?

7. Ana je potrošila u prodavnici 358 dinara. Koliko joj je ostalo novca, ako je pre toga imala 721 dinar?

 8.U prodavnici je bilo 831 vaza.Prvog dana je prodato 173 vaze.Drugog dana je prodato 324 vaze. Koliko je ostalo vaza u trćem danu?

9. Popuni tabelu
oduzimanje trocifrenih brojeva
10.Dušan je imao 890 dinara pre nego je kupio knjigu koja je koštala 654 dinara. Koliko je Dušanu novca ostalo?

Dodatni zadaci za vežbanje sabiranja

back to top