MatematikaOdređivanje nepoznatog sabirka

Određivanje nepoznatog sabirka

Pravila

Nepoznati sabirak se izračunava tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak.

 

Na primer:

x + 8 = 14

Rešenje: 

x = 14 – 8 

x = 6

provera: 6 + 8 = 14

 

7 + x = 23

Rešenje:

x = 23 – 7

x = 16

provera: 7 + 16 = 23

Zadaci

1. Izračunaj nepoznati sabirak

x + 10 = 35

25 + y = 17

x + 32 = 44

x + 19 = 67

51 + x = 13

2. Izračunaj nepoznati sabirak

x + 177 = 131

211 + y = 567

x + 189 = 310

y + 644 = 153

x + 189 = 526

3. Reši jednačinu:

y + 254 = 469

341 + x = 640

b + 421 = 729

219 + a = 538

d + 399 = 791

4. Koji broj treba dodati broju 248, da bi se dobio broj 836?

5. Kada broj 321 povećaš za neki broj, dobićeš najmanji paran broj 47. desetice. Koji je to broj?

6. Marko je imao 14 knjiga. Koliko je knjiga imao njegov brat Filip ako su zajedno imali 25 knjiga?

7. Jelena je kupila 8 šnailica. Koliko je šnalica već imala, ako sada ima 35 šnalica?

8. Filip je sakupio 450 dinara. Zajedno sa bratom, ima ukupno 820 dinara? Koliko dinara je sakupio Filipov brat?

9. Ivan je imao 436 sličica. Kada je zamenio neki broj sličica ostalo mu je 298. Koliko je sličica zamenio?

10. Ronaldo je na poslednjoj utakmici postigao 3 gola. Koliko je ukupno golova postigao pre toga, ako je sada ukupno postigao 36 golova?

11. Vuk je preplivao 340 metara. Koliko je preplivao Filip, ako su zajedno preplivali 450 metara?

12. Koji broj treba dodati broju 323 da bi se dobio broj 606?

Dodatni zadaci za vežbanje sabiranja

back to top