MatematikaObim kvadrata

Obim kvadrata

Obrada - Obim kvadrata

Obim kvadrata jednak je zbiru dužina svih njegovih stranica. 

obim kvadrata

Ako je stranica kvadrata a, obim kvadrata je O=4a.

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj obim kvadrata ako su njegove stranice a=2cm.

2. Izračunaj obim kvadrata ako je njegova stranica a=3cm.

3. Marijina bašta je u obliku kvadrata čije su stranice 11 metara. Koliko iznosi dužina ograde koja se nalazi oko bašte?

4. Obim kvadrata je 10 cm. Koliki je obim kvadrata napravljenog od 9 takvih kvadrata?

5. Izračunaj dužinu stranice kvadrata čiji je obim 60 cm.

6. Obim kvadrata je 7m. Ako se svaka stranica kvadrata poveća za 1m, za koliko se poveća njegov obim?

7. Izračunaj dužinu stranice kvadrata ako je njegov obim 240 dm.
8. Koliko je stubića potrebno da se ogradi dvorište oblika kvadrata stranice 80 m, ako se stubiči postavljaju na svakih 8 metara?
9. Igralište obilika kvadrata stranice 25 metara je ograđeno trostrukom žicom. Koliko je metara žice utrošeno?
10. Koliko decimetara iznosi obim kvadrata stranice 45 cm?
11. Koliko kvadrata stranice 2 cm možeš napraviti od komada žice dugačkog 4 dm?
12. Ako smanjimo svaku stranicu kvadrata za 8 cm dobićemo kvadrat čiji je obim 56 cm. Koliko iznosi obim prvobitnog kvadrata?
13. Majstor treba da urami sliku oblika kvadrata stranice 5 dm. Koliko mu je potrebno drvenog rama za uramljivanje slike?

14. Odredi obim sobe oblika kvadrata čija je zid dužine 3 m 5 dm.

Dodatni zadaci za vežbanje obima

back to top