MatematikaObim kvadrata i pravougaonika – zadaci za 3. razred

Obim kvadrata i pravougaonika – zadaci za 3. razred

Obrada

Obim kvadrata jednak je zbiru dužina svih njegovih stranica. 

Ako je stranica kvadrata a, obim kvadrata je O=4a.

Obim pravougaonika jednak je zbiru dužina svih njegovih stranica. 

Ako su stranice pravougaonika a i b, obim pravougaonika je O=2a + 2b.

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj obim kvadrata ako su njegove stranice a=2cm.

2. Ako je dat kvadrat stranice 2 cm, izračunaj obim pravougaonika koji se dobija sastavljanjem 6 takvih kvadrata jednod pored drugog.
3. Obim pravougaonika je 100cm, a njegova duža stranica je 40 cm. Izračunaj kraću stranicu pravougaonika?
4. Dvorište je oblika pravougaonika čija je dužina 72 m, a širina 48 m. Koliko je stubova potrebno za ogradu dvorišta, ako je rastojanje između svaka dva stuba 4 m?
5. Dvorište oblika pravougaonika, dužine 34 m i širine 15 m ograđeno je dvostrukom žicom. Kolika je ukupna dužina utrošene žice?

Zadaci iz drugih oblasti

back to top