MatematikaNZS – Najmanji zajednički sadržalac

NZS – Najmanji zajednički sadržalac

Obrada - NZS - Najmanji zajednički sadržalac

Najmanji broj koji je bez ostatka deljiv sa neka dva broja je NZS – Najmanji zajednički sadržalac ta dva broja

Npr

Ako posmatramo brojeve 3 i 4:

Brojevi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,… su deljivi sa brojem 3 bez ostatka.

Brojevi 4, 8, 12, 16, 20, 24,… su deljivi sa brojem 4 bez ostatka.

Brojevi deljivi i sa brojevima 3 i 4 iz ovog skupa rešenja su 12, 24,..

NZS – Najmanji zajednički sadržalac je najmanji od tih brojeva odnosno broj 12.

Zadaci za vežbanje

1. Pronađi NZS – Najmanji zajednički sadržalac za brojeve:

a) 4 i 5

b) 5 i 8

c) 3 i 11

d) 4 i 9

e) 12 i 15

2. Pronađi NZS za brojeve

a) 45 i 27

b) 24 i 36

c) 18 i 64

d) 27 i 33

e) 18 i 28

3. Filip skuplja sličice. Koliko sličica najmanje ima, ako može da ih podeli na gomile od po 15, 18 i 20 sličica?

4. Marko treba da iseče tri kanapa dužine 16, 24 i 36 cm na što veće delove jednakih dužina. Kolika je dužina svakog dela?
5. Kojim najvećim brojem možemo podeliti bez ostatka brojeve 50 i 62?

6. Kojim najvećim brojem možemo podeliti brojeve 99 i 149 da dobijemo ostatak 1?

7. Firma je napravila novogodišnje pakiće. Kupili su 156 igračaka, 234 jabuke i 390 slatkiša. Koliko paketića su mogli da naprave tako da svi dobiju podjednak broj igračaka, jabuka i slatkiša?
8. Odredi NZS za brojeve:

a) 240, 360 i 540

b) 63,72,112 i 280

c) 60, 90, 150 i 420
d) 30, 42 i 100

e) 600, 440 i 280

9. Za novogodišnju žurku učenici su naduvali 60 crvenih, 75 plavih i 105 žutih balona. U koliko najviše grupa mogu povezati balone tako da u svakoj grupi bude jednak broj balona iste boje?
10. Za Markov rođendan je napravljeno 56 kolača i 82 čaše soka. Koliko je najviše gostiju Marko mogao da pozove, tako da svaki gost dobije isti broj kolača i čaša soka?
11. Na treningu je bilo 225 dečaka i 105 lopti. Koliko najviše timova može trener da napravi, ako u svakoj timova treba da bude isti broj igrača i lopti?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top