NZS – Najmanji zajednički sadržalac

Obrada - NZS - Najmanji zajednički sadržalac

Najmanji broj koji je bez ostatka deljiv sa neka dva broja je NZS – Najmanji zajednički sadržalac ta dva broja

Npr

Ako posmatramo brojeve 3 i 4:

Brojevi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,… su deljivi sa brojem 3 bez ostatka.

Brojevi 4, 8, 12, 16, 20, 24,… su deljivi sa brojem 4 bez ostatka.

Brojevi deljivi i sa brojevima 3 i 4 iz ovog skupa rešenja su 12, 24,..

NZS – Najmanji zajednički sadržalac je najmanji od tih brojeva odnosno broj 12.

Zadaci za vežbanje

1. Pronađi NZS – Najmanji zajednički sadržalac za brojeve:

a) 4 i 5

b) 5 i 8

c) 3 i 11

d) 4 i 9

e) 12 i 15

2. Pronađi NZS za brojeve

a) 45 i 27

b) 24 i 36

c) 18 i 64

d) 27 i 33

e) 18 i 28

back to top