MatematikaNejednačine sa celim brojevima

Nejednačine sa celim brojevima

Zadaci za vežbanje

1. Reši nejednačine i rešenja predstavi na brojevnoj pravoj:

a) 7 – x ≤ -11

b) x ౼ 6 < -3

c) -x ౼ 8 ≥ -11

d) -5 ౼ x < -6

e) 7 ౼ x ≥ -12

2. Reši nejednačine:

a) -12 – (x.- 5)  ≤ 17

b) -9 – (2x.- 3)  > 8

c) 5 – (3x + 1)  ≤ -14

d) -11 – (3x – 2)  ≥ 6

e) 9 – (2x + 5)  > 3

3. Odredi skup rešenja nejednačina:

a) x + 11 ≥ 8

b) –x – 48 ≤ –38

c) 55 – 4x ≤ 83

d)  –4x – 20 ≤ 8

e)  3x – 5 ≥ –2
4. Odredi skup rešenja nejednačine:
a) 8 + x < -2

b) x + (-2) > 5

c) x – 4 > -3

d) – 6 – x > 7

5. Ispiši sve prirodne brojeve koji zadovoljavaju nejednakost: 

-4 ≤ x ≤ 3 .

6. Ispiši sve prirodne brojeve koji zadovoljavaju nejednakost: 

-7 ≤ x ≤ 5 .

7. Reši nejednačine i predstavi rešenja na brojevnoj pravoj:

a) 9 – x ≥ 5

b) – 12 – (2x – 5) < 13

c) x – 8 < -3

d) – x – 9 ≥ 6

8. Reši nejednačine:

a) 11 – 2x ≤ 4

b) – 4 – (2x – 5) ≤ 14

c) 3 + (3x – 2) ≤ 10

d) – 2 + (-4x – 1) ≤ 5

9. Odrediti sve celobrojne vrednosti x za koje važi: 2x + 3 < 13.

10. Rešiti nejednačinu:

4(x + 3) ≥ 28,

gde je x celobrojni broj.

11. Pronaći sve celobrojne vrednosti x koje zadovoljavaju nejednačinu: 5x – 8 ≥ 12 – 3x.

Zadaci iz drugih oblasti

back to top