MatematikaNejednačine sa celim brojevima

Nejednačine sa celim brojevima

Zadaci za vežbanje

1. Reši nejednačine i rešenja predstavi na brojevnoj pravoj:

a) 7 – x ≤ -11

b) x ౼ 6 < -3

c) -x ౼ 8 ≥ -11

d) -5 ౼ x < -6

e) 7 ౼ x ≥ -12

2. Reši nejednačine:

a) -12 – (x.- 5)  ≤ 17

b) -9 – (2x.- 3)  > 8

c) 5 – (3x + 1)  ≤ -14

d) -11 – (3x – 2)  ≥ 6

e) 9 – (2x + 5)  > 3

3. Odredi skup rešenja nejednačina:

a) x + 11 ≥ 8

b) –x – 48 ≤ –38

c) 55 – 4x ≤ 83

d)  –4x – 20 ≤ 8

e)  3x – 5 ≥ –2
4. Odredi skup rešenja nejednačine:
a) 8 + x < -2

b) x + (-2) > 5

c) x – 4 > -3

d) – 6 – x > 7

5. Ispiši sve prirodne brojeve koji zadovoljavaju nejednakost: 

-4 ≤ x ≤ 3 .

Zadaci iz drugih oblasti

back to top