MatematikaMnoženje i deljenje celih brojeva

Množenje i deljenje celih brojeva

Obrada

Proizvod dva cela broja dobijamo tako što pomnožimo apsolutne vrednosti tih brojeva, a znak ispred dobijamo na sledeći način:

– znak je + ako su brojevi istog znaka (oba pozitivna ili oba negativna)

– znak je – ako su brojevi različitog znaka (jedan pozitivan broj, a drugi negativan)

Primeri:

7 ᐧ 8 = 56

6 ᐧ -9 = -63

-4 ᐧ 6 = -24

-9 ᐧ -3 = 27

Tabela:

+ ᐧ + = +

+ ᐧ – = –

– ᐧ + = –

– ᐧ – = +

Svojstva množenja:

Komutacija: a ᐧ b = b ᐧ a

Asocijacija: (a ᐧ b) ᐧ c = a ᐧ (b ᐧ c) 

Distribucija množenja prema sabiranju: a ᐧ (b + c) = a ᐧ b + a ᐧ c 

Količnik dva cela broja dobijamo tako što podelimo apsolutne vrednosti tih brojeva, a znak ispred dobijamo na sledeći način:

– znak je + ako su brojevi istog znaka (oba pozitivna ili oba negativna)

– znak je – ako su brojevi različitog znaka (jedan pozitivan broj, a drugi negativan)

Zadaci za vežbanje - Množenje i deljenje celih brojeva

1. Izračunati proizvod:

(-9) ᐧ 6 =

8 ᐧ (-7) =

(-13) ᐧ (-21) =

14 ᐧ (-17) =

(-22) ᐧ (-12) =

2. Izračunati količnik:

12 : (-4) =

(-57) : (-3) =

(-145) : 5 =

(-36) : (-6) =

72 : (-9) =

3. Izračunati:

(–18) ⋅ 15 =

(–54) : 9 =

17 ᐧ (-5) =

(-45) : (-15) =

(-108) : 3 =

4. Izračunati vrednost izraza:

7 ⋅ (–9) + 35 = 

6 – 8 ⋅ 7 = 

4 ⋅ (–17) + 6 =
15 – 105 : (–5) =

(–176) : 4 + 125 =

5. Predrag ima 7 klikera. Njegov najbolji drug Zoran ima onoliko klikera koliki je proizvod brojeva -2 i -14. Koliko Zoran ima više konzola od Predraga?

6. Vuk ima 30 kartica fudbalera. Njegov najbolji drug Dika ima onoliko kartica koliki je proizvod brojeva -3 i -9. Koliko Dika ima manje kartica fudbalera od Vuka?

7. Izračunaj vrednost izraza:

a) (-39 + 12) · (3 – 7)

b) (-18 + 22) · (4 – 6)

c) (25 – 18) · (-15 + 8)

d) (5 – 6) · (-12 – 14)

e) (-15 + 9) · (18 – 9)

8. Izračunaj vrednost izraza:

a) 5 · 3 + (-3) · (-2)

b) 3 · (-2) + (-2) · (-4)

9. Broj 25 je kvadrat brojeva 5 i -5. Odredi brojeve za koje važi da je njihov kvadrat broj 81.

10. Broj 4 je kvadrat brojeva 2 i -2. Odredi brojeve za koje važi da je njihov kvadrat broj 49.

11. Razliku brojeva 18 i 6 pomnoži sa 9.

12. Proizvodu brojeva -12 i 10 dodaj broj -8.

13. Izračunaj proizvod zbira brojeva -54 i 48 i razlike brojeva 14 i 6.

14. Od proizvoda brojeva -10 i 7 oduzmi proizvod brojeva -12 i -4.

15. Zbir brojeva 31 i 22 pomnoži sa razlikom ova dva broja. 

16. Odredi razliku proizvoda brojeva 22 i 11 i proizvoda brojeva 9 i 14. 

17. Izračunaj zbir proizvoda brojeva -14 i 8 i proizvoda brojeva 7 i -6.

18. Proizvod tri jednocifrena broja je 70. Koji su to brojevi?

19. Proizvod tri jednocifrena broja je -96. Koji su to brojevi? Odredi sva rešenja.

20. Izračunaj količnik zbira brojeva -62 i 46 i broja -4.

21. Izračunaj količnik razlike brojeva 58 i 22 i proizvoda brojeva 3 i 4.

Zadaci iz drugih oblasti

back to top