Jednačine sa celim brojevima

Zadaci za vežbanje

1. Reši jednačine:

-5 + x = 21

x + (-3) = 5

7 – x = -15

-6 – x = -13

-3 – x = 12

x – (-8) = -22

2. Reši jednačine u skupu celih brojeva:

a) 2∙x−5=13

b) -3∙x + 7 = 20

c) 2∙(x + 3) = −16

d) -2∙x = 8

e) 25 – 4x = −11

f) x : (-4) = 4

3. Reši jednačine:

a) 14 : (−x + 2) = −2

b) (−15 + x) : 6 = −8

c) (x – 6) : 3 = -4

d) 15 : (8 – x) = -5

back to top