MatematikaJednačine sa celim brojevima

Jednačine sa celim brojevima

Zadaci za vežbanje

1. Reši jednačine:

-5 + x = 21

x + (-3) = 5

7 – x = -15

-6 – x = -13

-3 – x = 12

x – (-8) = -22

2. Reši jednačine u skupu celih brojeva:

a) 2∙x−5=13

b) -3∙x + 7 = 20

c) 2∙(x + 3) = −16

d) -2∙x = 8

e) 25 – 4x = −11

f) x : (-4) = 4

3. Reši jednačine:

a) 14 : (−x + 2) = −2

b) (−15 + x) : 6 = −8

c) (x – 6) : 3 = -4

d) 15 : (8 – x) = -5

4. Koji broj treba dodati broju -12 da bi se dobio zbir 17?

5. Koji broj treba dodati broju -15 da bi se dobio zbir 23?

6. Od kog broja treba oduzeti broj -15 da bi se dobio broj 8?

7. Od kog broja treba oduzeti broj 12 da bi se dobio broj -13?

8. Od kog broja treba oduzeti broj -6 da bi se dobio broj -22?

9. Koji broj treba oduzeti od broja -14 da bi se dobio broj -23?

10. Koji broj treba oduzeti od broja 18 da bi se dobio broj -18?

11. Za koliko treba povećati razliku brojeva 23 i -12 da bi se dobio broj 16?

12. Za koliko treba povećati razliku brojeva 18 i -6 da bi se dobio broj -15?

13. Za koliko treba povećati zbir brojeva 13 i -25 da bi se dobio broj 12?

14. Filip je zamislio broj. Kad tom broju dodaš razliku brojeva 13 i -15 dobiješ zbir brojeva 24 i -13. Koji je broj Filip zamislio?

15. Sanja je zamislila broj. Kad tom broju dodaš zbir brojeva 12 i -9 dobiješ razliku brojeva 15 i -6. Koji je broj Sanja zamislila?

Zadaci iz drugih oblasti

back to top