MatematikaUporedni i unakrsni uglovi

Uporedni i unakrsni uglovi

Obrada

Susedni uglovi su uglovi koji imaju zajednički krak, a njihove oblasti su sa različitih strana kraka.

Uporedni uglovi su susedni  uglovi koji su suplementni.

Unakrsni uglovi su uglovi koji imaju zajedničko teme, a kraci im pripadaju dvema pravama koje se seku.

Zadaci za vežbanje

1. Dat je ugao 𝞪 = 57º32’44’’. Odredi meru njemu uporednog ugla.

2. Dve prave koje se seku obrazuju ugao od 45º. Odredi mere svih unakrsnih uglova.

3. Dve prave koje se seku obrazuju 4 ugla. Ako je zbir tri od tih uglova 292º, koliko je mera četvrtog ugla?

back to top