MatematikaUglovi sa paralelnim kracima

Uglovi sa paralelnim kracima

Obrada

Uglovi sa paralelnim kracima su jednaki ako su oba ugla oštra ili oba tupa.
Uglovi sa paralelnim kracima su suplementni ako je jedan ugao oštar, a drugi tup.

Zadaci za vežbanje

1. Zbir uglova sa paralelnim kracima 𝞪 i β je 80º. Izračunaj  ugao suplementan uglu β.

2. Zbir uglova sa paralelnim kracima 𝞪 i β je 105º. Izračunaj  ugao komplementan uglu β.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top