MatematikaUglovi na transverzali

Uglovi na transverzali

Obrada

Transverzala je prava koja seče dve paralelne prave.

Uglovi na transverzali istog tipa su jednaki.

Zadaci za vežbanje

1. Date su paralelne prave a i b, i prava c koja ih seče. Ako prava a i praba c grade ugao od 70º, odredi sve uglove koje grade prava b i prava c.

back to top