MatematikaUglovi na transverzali

Uglovi na transverzali

Obrada

Transverzala je prava koja seče dve paralelne prave.

Uglovi na transverzali istog tipa su jednaki.

Zadaci za vežbanje

1. Date su paralelne prave a i b, i prava c koja ih seče. Ako prava a i praba c grade ugao od 70º, odredi sve uglove koje grade prava b i prava c.

2. Ako su date dve paralelne prave a i b i prava c koja ih seče tako da prava a i c prave ugao od 69º, odredi mere svih ostalih uglova koji pravi prava c sa pravama a i b.
3. Zbir dva transverzalna ugla je 130º. Odredi mere svih transverzalnih uglova.
4. Odredi mere svih transverzalnih uglova ako znaš da je jedan veći od drugog 5 puta.

5. Odredi mere svih transverzalnih uglova ako znaš da je jedan veći od drugog za 30º.

back to top