MatematikaUglovi na transverzali

Uglovi na transverzali

Obrada

Transverzala je prava koja seče dve prave ili više njih.

Inače u životu, kad pričamo recimo o saobračaju pod transverzalom podrazumevamo put koji seče druge puteve.

Uglovi na transverzali istog tipa su jednaki.

Zadaci za vežbanje

1. Date su paralelne prave a i b, i prava c koja ih seče. Ako prava a i praba c grade ugao od 70º, odredi sve uglove koje grade prava b i prava c.

2. Ako su date dve paralelne prave a i b i prava c koja ih seče tako da prava a i c prave ugao od 69º, odredi mere svih ostalih uglova koji pravi prava c sa pravama a i b.
3. Zbir dva transverzalna ugla je 130º. Odredi mere svih transverzalnih uglova.
4. Odredi mere svih transverzalnih uglova ako znaš da je jedan veći od drugog 5 puta.

5. Odredi mere svih transverzalnih uglova ako znaš da je jedan veći od drugog za 30º.

6. Odredi mere svih transverzalnih uglova ako znaš da je jedan veći od drugog za 50º.

7. Odredi mere ostalih uglova sa slike ako su dve prave koje transverzala seče paralelne:

uglovi na transverzali

8. Odredi mere ostalih uglova sa slike koje transverzala pravi sa date dve prave:

uglovi na transverzali zadatak 2

9. Da li su prave p i q paralelne?

uglovi sa paralelnim kracima

10. Da li su prave p i q paralelne?

uglovi

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top