MatematikaTalesova teorema

Talesova teorema

Obrada

Talesova teorema glasi: Ako se prave a i b seku u tački O i prave p1 i p2 seku pravu a u tačkama A1 i A2, odnosno pravu b u tačkama B1 i B2, tada važi:

talesova teorema

Zadaci za vežbanje

1. Proizvoljnu duž AB podeli na tri jednaka dela.

2. Podeli proizvoljnu duž AB na dva dela u razmeri 2:3.

3. Podeli proizvoljnu duž AB na tri dela u razmeri 4:2:1

4. Podeli proizvoljnu duž AB na pet jednakih delova.

5. Podeli proizvoljnu duž AB na dva dela u razmeri 2:5.

6. Date su proizvoljne duži a, b i c . Konstruisati duž x tako da važi: a : b = c : x.
7. Date su proizvoljne duži a i b . Konstruisati duž x = a · b

8. Date su proizvoljne duži a i b . Konstruisati duž x = a : b

9. Date su proizvoljne duži a i b . Konstruisati duž x = a2

10. Izračunati dužinu duži OC ako je poznato da je AB||CD i da je OD = 6 cm, BD = 3 cm, OA = 5 cm. (Slika 1)

talesova teorema zadatak 10
Slika 1: Talesova teorema - zadaci 10 - 13

11. Izračunati dužinu duži OA ako je poznato da je AB||CD i da je OB = 7 cm, AC = 5 cm, OD = 21 cm. (Slika 1)

12. Izračunati dužinu duži OC ako je poznato da je AB||CD i da je OB = 4 cm, OA = 10 cm, BD = 4 cm. (Slika 1)

13. Izračunati dužinu duži OB ako je poznato da je AB||CD i da je OA = 12 cm, OC = 15 cm, OD = 5 cm. (Slika 1)

Dodatni zadaci za utvrđivanje gradiva

back to top