MatematikaRešavanje jednačina – primena rastavljanja

Rešavanje jednačina – primena rastavljanja

Zadaci za vežbanje

1. Reši jednačine rastavljanjem na činioce:

a) (x+3)2 – 3(2x+6) = 0

b) x2 – (x-3)2 = 9

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top