MatematikaMonom i operacije sa monomima

Monom i operacije sa monomima

Obrada

Polinomi su algebarski racionalni izrazi u kojima ne postoji deljenje sa promenljivom.

Polinomi u kojima nema operacija sabiranja i oduzimanja se nazivaju monomi.

Monomi se zapisuju kao proizvod konstante i stepena neke promenljive. Konstantu nazivamo koeficijent, a stepene promenljive nazivamo osnova.

Ako dva monoma imaju iste osnove onda kažemo da su slični. Npr: 3x i 5x su slični monomi, takođe 2x23y3 i 4x2y3 su slični monomi, dok npr 2x23y2 i 5x33y3 nisu slični monomi.

Množenje monoma sa brojem se vrši tako što se pomnoži broj sa koeficijentom monoma.
Npr: 3 · 5x = 15x
Množenje monoma sa monomom se vrši tako što se pomnože koeficijenti monoma i promenljive monoma.
Npr: 4x · 3y2 = 12xy2

Zadaci za vežbanje

1. Izračunati brojevne vrednosti sledećih algebarskih izraza:

a) -2xy, ako je x=2, a y=-3

b) -4x2y3, ako je x=-3, a y=-5

c) 3x3y4, ako je x=3, a y=-2

2. Napiši dva slična monoma.

3. Saberi monome:

a) 3x + 5x =

b) 6,3a3 + 3,4a3 =

c) 3,5y2 + 7,1y2 =

4. Izračunaj:

a) 3x · 5y =

b) 7x · 2y · 3z =

c) 2x · 3y2 =

5. Odredi proizvod monoma A i B ako je A = 5a, a B = 3b.

6. Odredi proizvod monoma A i B ako je A = -3x, a B = -2y2.

7. Odredi proizvod monoma A i B ako je A = 4x3y2z2, a B = -3x2y4z.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top