MatematikaRazlika kvadrata

Razlika kvadrata

Zadaci za vežbanje

1. Razliku kvadrata zapiši u obliku proizvoda:

a) 9 – x2 =

b) x2 – 25 =

c) x2 – y2 =

d) 4x2 – 81 =

e) 9x2 – 4y2 =

2. Izračunati vrednost izraza koristeći razliku kvadrata:

a) 552 – 452 =

b) 122 – 112 =

c) 3752 – 1252 =

3. Primenom razlike kvadrata izračunati proizvod 105·95.

4. Primenom razlike kvadrata izračunati proizvod 51·49.

5. Primenom razlike kvadrata izračunati proizvod 1001·999.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top