MatematikaRastavljanje trinoma na činioce

Rastavljanje trinoma na činioce

Zadaci za vežbanje

1. Rastavi trinome na činioce

a) 8x2y – 12xy2 + 4xy

b) 9x2 + 30x + 25

c) 2x2 + 3x – 2

d) x2 + 2x + 2

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top