MatematikaRastavljanje polinoma na činioce

Rastavljanje polinoma na činioce

Zadaci za vežbanje

1. Sledeće polinomi rastavi na činioce:

a) 2x2 + x =

b) 3y2 – y =

c) -y2 – 4y =

d) 5x2 – 2x =

e) 2x2 + 4 =

2. Sledeće polinomi rastavi na činioce:

a) 4n + 2nr – 3nm =

b) 9a + 3ab – 6ac =

c) 2x – xy + 7xyz =

d) 3a – 2ab – 4ac =

e) 5x + 10xz – 20xy =

3. Sledeće polinomi rastavi na činioce:

a) 2x3 + 8x2 =

b) 5x2y3 – 15xy2 =

c) 81x2 – 25 =

d) 4x2y – 4y =

e) 8x + 4x2 =

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top