MatematikaProporcija

Proporcija

Zadaci za vežbanje

1. Za 5 kilograma jagoda Marko je platio 600 dinara. Koliko kilograma bi mogao da kupi za 900 dinara?

2. Ana drži časove fizike za 1800 dinara za dvočas. Koliko časova matematike Ana treba da održi da bi zaradila 9000 dinara?

3. Tokom pešačenja Marija izgubi 0.2 kilograma za 20 minuta. Koliko će Marija kilograma izgubiti ako je danas prepešačila 10 kilometara hodajući prosečnom brzinom od 5 km/h?

4. Od 5kg brašna dobije se 48 kiflica. Koliko brašna je potrebno da se napravi 384 kiflice?

back to top