Direktna proporcionalnost

Zadaci za vežbanje

1. Ako 5 kg paprike košta 150 dinara, koliko košta 7 kg paprike?

2. Ukoliko jedan radnik, radeći dnevno 7 sati, završi posao za 15 dana, koliko sati dnevno treba da radi da bi isti posao završio za 12 dana?

3. Od 50 kg prediva dobije se 160 m tkanine. Koliko se metara tkanine dobije od 110 kg prediva?

4. Jedna prostorija osvetljena je sa 15 sijalica od 60w. Koliko sijalica od 75w je potrebno da se na isti način osvetli prostorija?

5. Za 14 kg mleka Petar je platio 980 dinara. Koliko će kilograma mleka Petar dobiti za 4320 dinara?

6. Za 20 sekundi zvuk pređe put od 6800m, Koliki put zvuk pređe za 1 min i 15 sekundi?
7. Za 5 dana 12 radnika sagradi jednu zgradu. Za koliko dana bi isti posao završilo 15 radnika?

8. Za 35 sati 5 cevi napune bazen. Za koje vreme će isti bazen da napune 3 cevi?

9. Radeći dnevno 8 sati, 12 radnika je zaradilo 240.000 dinara. Koliko bi zaradilo radeći isti posao 15 radnika, radeći 10 sati dnevno?

10. Radeći dnevno 8 sati, 20 radnika za 5 dana izradi 540 komada nameštaja. Za koliko će dana, 28 radnika, radeći 7 sati dnevno izraditi 1800 komada nameštaja?

11. Za 23 dana, 65 radnika iskopa kanal. Posle 15 dana, 13 radnika se prebaci na drugi posao. Koliko dana treba onima koji ostanu na kanalu da završe posao?

12. Neki posao može da završi 6 radnika za 5 dana. Za koliko dana će taj posao biti završen ako posle 2 dana dođe još 3 radnika da im pomogne?

back to top