MatematikaDirektna proporcionalnost

Direktna proporcionalnost

Zadaci za vežbanje

1. Ako 5 kg paprike košta 150 dinara, koliko košta 7 kg paprike?

2. Ukoliko jedan radnik, radeći dnevno 7 sati, završi posao za 15 dana, koliko sati dnevno treba da radi da bi isti posao završio za 12 dana?

3. Od 50 kg prediva dobije se 160 m tkanine. Koliko se metara tkanine dobije od 110 kg prediva?

4. Jedna prostorija osvetljena je sa 15 sijalica od 60w. Koliko sijalica od 75w je potrebno da se na isti način osvetli prostorija?

5. Za 14 kg mleka Petar je platio 980 dinara. Koliko će kilograma mleka Petar dobiti za 4320 dinara?

6. Za 20 sekundi zvuk pređe put od 6800m, Koliki put zvuk pređe za 1 min i 15 sekundi?
7. Za 5 dana 12 radnika sagradi jednu zgradu. Za koliko dana bi isti posao završilo 15 radnika?

8. Za 35 sati 5 cevi napune bazen. Za koje vreme će isti bazen da napune 3 cevi?

9. Radeći dnevno 8 sati, 12 radnika je zaradilo 240.000 dinara. Koliko bi zaradilo radeći isti posao 15 radnika, radeći 10 sati dnevno?

10. Radeći dnevno 8 sati, 20 radnika za 5 dana izradi 540 komada nameštaja. Za koliko će dana, 28 radnika, radeći 7 sati dnevno izraditi 1800 komada nameštaja?

11. Za 23 dana, 65 radnika iskopa kanal. Posle 15 dana, 13 radnika se prebaci na drugi posao. Koliko dana treba onima koji ostanu na kanalu da završe posao?

12. Neki posao može da završi 6 radnika za 5 dana. Za koliko dana će taj posao biti završen ako posle 2 dana dođe još 3 radnika da im pomogne?

13. Bure sa vodom se napuni iz 2 creva za 6 sati. Za koliko sati bi se isto bure napunilo ukoliko se puni sa 3 creva. 

14. Broj 44 podeli na dva sabirka koji se odnose u odnosu 4:11.

15. Broj 64 podeli na dva sabirka koji se odnose u odnosu 3:5.

16. U odeljenju ima 35 učenika. Ako na svaka 2 dečaka u odeljenju ima 3 devojčice, koliko je u odeljenju dečaka, a koliko devojčica?

17. U odeljenju ima 32 učenika. Ako je odnos dečaka i devojčica u odeljenju 5:3, koliko je u odeljenju dečaka, a koliko devojčica?

18. Obim pravougaonika je 80cm. Kolike su stranice pravougaonika, ako se odnose u razmeri 1:3?

19. U prodavnici se za 5 kilograma praška za veš mora platiti 1200 dinara. Koliko se dinara treba platiti za 9 kilograma praška za veš?

20. Ako je za 35 kg neke robe plaćeno 560 dinara, koliko treba platiti za 20 kg te robe?
21. Koliko je potrebno brašna za 75 kg hleba, ako se od 8 kg brašna dobije 10 kg hleba?
22. Sa 9 litara vode mogu se napuniti 12 identičnih flašica. Koliko se takvih istih flašica može napuniti sa 21 litrom vode?
23. Od 36 m2 kartona napravi se 60 kutija za skladištenje. Koliko takvih kutija se napravi od 69.6 m2 kartona?

Dodatni zadaci za vežbanje proporcija

back to top