Primena NZS i NZD

Zadaci za vežbanje

1. Marija ima kanap dužine 128 cm, dok Ana ima kanap dužine 164 cm. Njih dve žele da kanap podele na jednake delove najveće moguće dužine i od njih naprave ukrase za jelku.

a) kolika će biti dužina isečenog kanapa?

a) koliko ukrasa će moći da napravi Marija, a koliko Ana?

2. Nikola i Milan se trkaju automobilima na kružnoj stazi. Kreću iz iste tačke, ali Nikola pređe stazu za 8 minuta, a Milan za 9 minuta. Koliko minuta treba da prođe da se Nikola i Milan ponovo sretnu na stazi?

back to top