MatematikaPovršina romba

Površina romba

Zadaci za vežbanje

1. Površina romba je 70cm2, a visina 5cm. Izračunati obim romba.

2. Izračunati površinu romba ako je njegov obim 36cm a dužina stranica je dva puta veća visine romba.

3. Otvoren je novi hotel sa 40 soba. U svaku sobu treba staviti ogledalo oblika romba
stranica 40cm i visine 25cm. Koliko m2 ogledala treba upotrebiti ako se zna da pri rezanju otpadne 20% ukupnog materijala?

4. Obim romba je 40cm. Jedan oštar ugao romba iznosi 30°. Izračunati površinu romba.

5. Dijagonale romba su 5cm i 10cm. Izračunaj površinu tog romba, i dužinu stranice kvadrata čija je površina jednaka površini datog romba.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top