MatematikaPovršina kružnog prstena

Površina kružnog prstena

Obrada

Šta je kružni prsten?

Deo ravni ograničen sa dva koncentrična kruga je kružni prsten.

Koncentrični krugovi su krugovi koji imaju isti centar i različite poluprečnike.

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj površinu kružnog prstena koji čine dva koncentrična kruga koji imaju poluprečnike od 5 cm i 10 cm.

back to top