MatematikaPovršina kružnog isečka

Površina kružnog isečka

Obrada

Šta je kružni isečak?

Kružni isečak je deo kruga koji je ograničen sa dva poluprečnika i kružnim lukom.

Pi = r2𝜋𝞪/360

Zadaci za vežbanje

1. Površina kružnog isečka je 8𝜋, a poluprečnik kruga je 12 cm. Koliki je odgovarajući centralni ugao?
2. Površina kružnog isečka je 50𝜋, a njegova dužina luka je 5𝜋. Izračunaj poluprečnik kruga.
3. Izračunaj površinu kružnog isečka kruga poluprečnika 2 cm i odgovarajućeg centralnog ugla od 60º.
back to top