Površina kocke

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj ivicu kocke ako je površina 486 m2.

2. Izračunaj površinu kocke ako je površina jedne strane 125 dm2.

3. Zbir dužina svih ivica kocke je 96 mm. Izračunaj površinu kocke.
4. Izračunaj površinu kocke ako su njene ivice dužine 4 dm 3cm
5. Zbir dužina ivica kocke je 4 cm. Izračunaj njenu površinu i nacrtaj mrežu te kocke.
6. Akvarijum je oblika kocke čije su ivice 40 dm. Koliko m2 stakla je potrebno da se napravi taj akvarijum?
7. Odredi površinu kocke ako je površina dijagonalnog preseka 16√2 cm2.
back to top