MatematikaPovršina kocke

Površina kocke

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj ivicu kocke ako je površina 486 m2.

2. Izračunaj površinu kocke ako je površina jedne strane 125 dm2.

3. Zbir dužina svih ivica kocke je 96 mm. Izračunaj površinu kocke.
4. Izračunaj površinu kocke ako su njene ivice dužine 4 dm 3cm
5. Zbir dužina ivica kocke je 4 cm. Izračunaj njenu površinu i nacrtaj mrežu te kocke.
6. Akvarijum je oblika kocke čije su ivice 40 dm. Koliko m2 stakla je potrebno da se napravi taj akvarijum?
7. Odredi površinu kocke ako je površina dijagonalnog preseka 16√2 cm2.

8. Izračunaj površinu kocke ivice 7cm.

9. Zbir dužina svih ivica kocke je 60 cm. Kolika je površina kocke?

10. Zbir dužina ivica kocke je 18 cm. Izračunaj površinu kocke.

11. Za koliko je površina kutije oblika valjka dimenzija a = 4 m, b = 6 m i c = 20 dm manja od površine kutije oblika kocke čija je stranica a = 30 dm?

12. Akvarijum je oblika kocke čije su ivice 40 dm. Koliko je kvadratnih metara stakla potrebno da bi se napravilo 5 ovakvih akvarijuma?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top