Podudarnost trouglova

Obrada - Podudarnost trouglova

Stav SSS
Dva trougla su podudarna ako i samo ako su stranice jednog trougla jednake odgovarajućim stranicama drugog trougla.

Stav SUS

Dva trougla su podudarna ako i samo ako su dve stranice jednog trougla i ugao zahvaćen njima jednaki odgovarajućim stranicama i uglu drugog trougla.

Stav USU

Dva trougla su podudarna ako i samo ako imaju jednaku po jednu stranicu i oba odgovarajuća ugla nalegla na tu stranicu.

Stav SSU

Dva trougla su podudarna ako i samo ako su dve stranice i ugao naspram jedne od njih u jednom trouglu jednaki sa dve odgovarajuće stranice i uglom u drugom trouglu, a uglovi naspram druge stranice u oba trougla su iste vrste (oba oštra ili oba prava ili oba tupa)

Zadaci za vežbanje

1. Dokazati da su trouglovi △ABC i △A1B1Cpodudarni ako su im jednaki odgovarajuće stranice a i b, visina nad stranicom b

back to top